Rozvrh hodin

seznam pomůcek na

  1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina
PONDĚLÍ Anglický jazyk Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda  
ÚTERÝ Český jazyk Matematika     Český jazyk Matematika Hudební výchova  
STŘEDA Matematika Český jazyk Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova
ČTVRTEK Český jazyk Matematika Český jazyk Český jazyk Přírodověda  
PÁTEK Matematika Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova  

jednotlivé předměty naleznete pod odkazem  Pomůcky na výuku