Rozvrh hodin

jednotlivé předměty naleznete pod odkazem  Pomůcky na výuku

 

 

             
  1.HODINA 2.HODINA 3.HODINA 4.HODINA 5.HODINA 6.HODINA
PONDĚLÍ Český jazyk Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova  
ÚTERÝ Matematika Český jazyk Matematika Český jazyk Přírodověda Hudební výchova
STŘEDA Anglický jazyk Český jazyk Matematika Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
ČTVRTEK Český jazyk Vlastivěda Anglický jazyk Český jazyk Pracovní výchova  
PÁTEK Matematika Český jazyk Vlastivěda Informatika