Pozor Vši!

12.02.2018 18:09

Ve třídě se vyskytly vši.Prosím,prohlédněte dětem hlavy.